Understanding a Photograph – John Berger

Er zijn drie boeken over fotografie die voor veel mensen (waaronder Geoff Dyer, die de Inleiding van dit boek schreef) de gidsen vormden om kennis te maken met wat fotografie werkelijk is of kan zijn. Dat is om te beginnen natuurlijk On photography van Susan Sontag, dat is verder ook Camera Lucida van Roland Barthes en dat is dit boekje Understanding a Photograph van John Berger.

John Berger is een schrijver, kunstenaar en kunstcriticus, die veel over fotografie heeft geschreven, en in dit boekje zijn 24 van die stukken gebundeld. Zo nu en dan (maar lang niet altijd) geïllustreerd met een of meer bijpassende foto’s. Net als Sontag en Barthes heeft Berger veel nagedacht over wat een foto nu echt voorstelt, en net als de beide anderen schrijft hij daarover tegelijkertijd persoonlijk en afstandelijk.

De stukken uit het boekje zijn voor het eerst gepubliceerd vanaf 1967 (Image of imperialism) tot aan 2007 (Ahlam Shibli – Trackers). Het zijn teksten om steeds weer naar terug te grijpen. Ik gebruik dit boek van Berger bijvoorbeeld intensief bij het schrijven van mijn blogs over de “duur” van tijd (zoals de filosoof Henri Bergson die beschrijft) en wat dat voor de fotografie (het vastleggen van een moment in de tijd) betekent. Een klein maar rijk boekje, van ongeveer 10 euro.

Penguin Modern Classics – Penquin Books Ltd, London,
2013 -ISBN 978-0-141-39202-8