Pamela Roberts – The genius of Colour Photography
from the autochrome to the digital age

Dit boek beschrijft gedetailleerd en zeer leesbaar (in het Engels) hoe de kleurenfotografie zich, vanaf het midden van de 19e eeuw, stapsgewijs heeft ontwikkeld. Aan de hand van een zeer groot aantal voorbeelden – meer dan 300 illustraties – laat de schrijfster zien hoe de fotografie in de loop der jaren van karakter veranderde door de inbreng van kleur in het beeld. En hoe verschillende kleur-technieken kunnen leiden tot heel verschillende beelden.

Het fascinerende boek omvat tien hoofdstukken en behandelt onder andere: de autochroom (1907 – 1932), documentaire fotografie in kleur (1940 – 1949), we fotograferen allemaal in kleur (1960 – 1969), experimenten in kleur (1970 – 1979) en digitale richtingen (1990 – heden). Pamela Roberts was onder andere conservator van de Royal Photographic Society in Engeland en organiseerde een groot aantal fototentoonstellingen. Het boek kost ongeveer € 25.

 

Goodman Books/Carlton Publishing Group, London, 2010 (ISBN 978-1-84796-015-3)